Akupunktur

Akupunktur är en medicinsk disciplin som använts för att lindra smärta och sjukdom i årtusenden.  Det är oklart var akupunkturen har sitt tidigaste ursprung men de flesta refererar till Kina där den utvecklats och använts flitigt inom det som kallas för Traditionell Kinesisk Medicin (TKM). Det finns flera olika grenar av akupunktur men gemensamt för dem alla är att behandlingen utförs genom att man för in en eller flera tunna nålar i patientens kropp för att uppnå en terapeutisk effekt.

Historiskt sett upptäckte man att införandet av nålar gav positiva effekter både nära själva nålen men också längre ifrån behandlingsplatsen. Detta fenomen tolkades sedan utifrån den tidens världsbild och idéer om kroppens anatomi och fysiologi. Man ansåg att det fanns specifika akupunkturpunkter som bands ihop av energibanor (meridianer) som i sin tur var relaterade till olika kroppsfunktioner. Diagnos ställdes genom att på olika sätt tolka kroppens energiflöde,  till exempel med hjälp av att titta på patientens tunga (tungdiagnostik) och känna på patientens puls (pulsdiagnostik). Smärta och sjukdom behandlades sedan genom att införa nålar i de akupunkturpunkter som ansågs kunna balansera de energetiska obalanser man diagnostiserat. Valet av punkter byggde på ett avancerat terapeutiskt system baserat på Taoistiska principer samt mångårig erfarenhet och observation av orsak och verkan.

Medicinsk Akupunktur (eller Vetenskaplig, eller Modern Akupunktur som den också kallas) är en utveckling av den traditionella behandlingsformen. Under sin tidigare långa historia har akupunkturen varit långt ifrån statisk och ständigt utvecklats genom nya lärdomar, insikter och utövare. Med dagens avancerade vetenskapliga resurser och globala tillgång till kunskap har forskare i Kina, och i väst, både kunnat påvisa akupunkturens effekt vid olika smärttillstånd och sakta börjat kunna förklara fysiologin bakom dessa effekter. Man har bland annat kunnat visa att det vid akupunktur sker förändringar i kroppens nervsystem och cirkulationssystem men också att dessa förändringar uteblir om man bryter nervkommunikationen från det ställe där nålen införs. Detta betyder enkelt sett att akupunkturens effekter förmedlas via nervsystemet och att kroppens fysiologi kan påverkas både lokalt där nålen införs och längre ifrån behandlingsplatsen.

Skillnaden ligger i att Medicinsk Akupunktur grundar sig på nutida kunskaper om anatomi, fysiologi och patologi (sjukdomslära), och därför utövas med ett annorlunda teoretiskt ramverk som grund. Diagnos ställs utifrån ett skolmedicinskt perspektiv och behandling baseras på moderna neurofysiologiska förklaringsmodeller.

Klicka här för kontaktinformation för behandling med osteopati och medicinsk akupunktur av osteopat Allan Lidström i Göteborg.

Kommentarer inaktiverade.